POCU LOGO

Despre
DigiConstruct

Este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, care se deruleaza în perioada noiembrie 2022 – decembrie 2023 și va fi implementat de către FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC).

Proiectul vizează realizarea unui program integrat de informare, formare și calificare într-o paletă completă de competențe digitale pentru un număr de 350 de angajați din minim 35 de IMM-uri și asistarea a cel puțin 10 dintre acestea în introducerea de programe relevante de învățare la locul de muncă, la 6 luni după finalizarea proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 2.889.523,10 lei, iar valoare cofinanțării Uniunii Europene de 2.844.321,21 lei.

DigiConstruct se adresează companiilor din sectorul construcții și sectoare conexe din categoria IMM-uri, cu sediul social sau punct de lucru în orice  regiune de dezvoltare, cu excepția regiunii București – Ilfov, respectiv angajaților din aceste firme.

Perioada de implementare  –  04.11.2022 – 31.12.2023

Rezultate Proiect

DigiConstruct urmărește atingerea următaorelor rezultate:

  • Angajați care beneficiaza de programe de formare – 350
  • Întreprinderi sprijinite – minim 35 IMM-uri
  • Persoane care dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligenta aferente SNC/SNCDI la încetarea calității de participant – 300
  • Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni dupa finalizarea sprijinului
  • 10 IMM-uri

Beneficiar

Beneficiarul proiectului este Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), organizație reprezentativă pentru sectoarele de negociere „Construcții civile și industriale” și „Industria sticlei și a ceramicii fine. Industria materialelor de construcții – fabricarea altor produse din minerale nemetalice”. FPSC a luat ființă în anul 2007 și în prezent este constituit din 5 patronate:

  • Patronatul Societatilor din Constructii – PSC
  • Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta – PPTT
  • Uniunea Naţională a Restauratorilor de Monumente Istorice – UNRMI
  • Asociația Română a Distribuitorilor de Metale – ARDIMET
  • Patronatul Drumarilor din România