EVENIMENT DE ÎNCHIDERE ”DIGICONSTRUCT”

 EVENIMENT DE ÎNCHIDERE ”DIGICONSTRUCT”

Finalizarea proiectului ”DIGICONSTRUCT – COMPETENȚE DIGITALE PENTRU INDUSTRIA CONSTRUCȚIILOR” – Cod SMIS: 143383, Proiect cofinanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 a fost marcată prin Conferința de închidere, care a avut loc în 19 decembrie 2023, în București.

În prezența a peste 30 de participanți, au luat cuvântul dna Manager Proiect Adriana Iftime, care a prezentat parcursul și provocările proiectului, dl Virgil Cimpoeru, Coordonator Partener, care a evaluat derularea activității de formare, și dna Irina Forgo, Expert Comunicare și Promovare, care a prezentat indicatorii realizați și rezultatele proiectului, pe fiecare activitate în parte.

Referindu-ne la Indicatorii de proiect cifrele realizate arată astfel:

  • IMM-uri sprijinite: 72;
  • angajați care au beneficiat de programe de formare: 376;
  • persoane care dobândesc o calificare: 354;
  • întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului: 10.

Totodată, dna Irina Forgo a expus în fața celor prezenți date relevante extrase și sintetizate din chestionarele de evaluare ale conferințelor de promovare, dar și din chestionarele participanților la cursurile de formare. Astfel, pe baza celor 153 formulare primite de la participanții la conferințe, a reieșit că 76.4% dintre aceștia s-au declarat foarte mulțumiți de organizarea evenimentelor, iar 20% mulțumiți. În ceea ce privește derularea cursurilor, deși cca 70% din cursanți au participat la acestea la solicitarea angajatorului, și numai 28% din inițiativă proprie, gradul de satisfacție a fost foarte ridicat, 96,79% din respondenți declarând că au fost foarte mulțumiți sau mulțumiți cu organizarea și derularea cursurilor oferite prin proiect.

Discuțiile au continuat liber, angrenând și alți colegi din cadrul echipei de proiect, dar și invitați, parteneri, reprezentanți ai firmelor care au beneficiat de activitățile proiectului, reprezentanți media.

Suntem, la final de an și de proiect, recunoscători pentru toată munca echipei, implicarea și efortul fiecăruia, care au făcut din  proiectul DigiConstruct un proiect de succes.

Nu putem să încheiem fără să transmitem mulțumirile noastre către: Adriana IFTIME – Manager Proiect; Iuliana MIU – Coordonator recrutare și monitorizare expert; Mădălina PENA – Expert recrutare si selecție companii; Gabriela CARPOV – Expert recrutare si selecție angajați în Grup Țintă; Irina FORGO – Expert comunicare și promovare; Casandra BODRON – Coordonator consultanță pentru dezvoltarea  de programe in companii; Gabriel BURLACU – Expert consiliere companii; Virgiliu CIMPOERU – Coordonator partener și Formator; Rodica PREDA – Coordonator formare; Loredana MANOLACHE, Alina AVRIGEANU, Dragoș BĂLAN, Dan Bucur PERICLEANU, Adrian GHENCEA, Alexandru FILIPESCU și Cristina SCUTARU – formatori, Miriana GUȚOAIA, Alexandru POLEXE și Costin CÂRSTEA – Experți organizare formare si certificare.

 

Irina Forgo

Expert Comunicare și Promovare