Formarea profesională continuă – obligație legală și deziderat

 Formarea profesională continuă – obligație legală și deziderat

În cele mai multe cazuri formarea profesională a angajaților este mai degrabă o decizie individuală, care are legătură cu ambiția, curiozitatea, planurile de viitor ale fiecărui salariat, fiind un drept prevăzut chiar în Codul Muncii. Inițiativa vine astfel dinspre angajat, deși ar trebui să fie și o preocupare constantă a angajatorilor, atât timp cât reprezintă o obligație prevăzută și ea în Legea 53/2003 (Codul Muncii).

Astfel ”Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesională pentru toţi salariaţii, după cum urmează:

a)cel puţin o dată la 2 ani, dacă au cel puţin 21 de salariaţi;

b)cel puţin o dată la 3 ani, dacă au sub 21 de salariaţi.”

 

Mai mult, cheltuielile cu participarea la programele de formare profesională se suportă de către angajatori, care vor beneficia de noile cunoștințe dobândite de salariați. Fie că este vorba de adaptarea salariatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă, obţinerea unei calificări profesionale, reconversie profesională sau dobândirea unor cunoştinţe avansate, necesare pentru realizarea activităţii, formarea profesională este  o necesitate și o obligație în același timp.

 

În aceste condiții perfecționarea continuă a angajaților ar trebui să constituie un deziderat, pentru că pe o piață concurențială în care celelalte firme investesc în salariați și le acordă cunoștințe și abilități noi, care se adaptează la nivelul de informații și tehnologie actual, este greu, dacă nu imposibil să te menții pe o perioadă lungă de timp. Altfel spus, a rămâne la nivelul la care ai ajuns la un moment dat, este ca și cum ai face pași înapoi, atât timp cât competitorii avansează, iar în timp distanța poate deveni de nerecuperat.

 

Trăim un moment favorabil, dacă ne uităm la varietatea de cursuri și formatori care își oferă serviciile, la importanța pe care Uniunea Europeană și țara noastră o acordă digitalizării, formării profesionale continue.

 

Proiectul “DigiConstruct – Competențe digitale pentru industria construcțiilor” – SMIS 143383,  proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 a fost gândit, propus și acum este implementat tocmai pentru a veni în sprijinul angajatorilor și angajaților din sectorul construcții, iar cursurile oferite au câteva avantaje evidente:

  • Cursurile sunt gratuite
  • Se derulează on-line, fiind necesară doar un dispozitiv și internet;
  • Cursurile au – în funcție de tema acestora – 40 sau 60 ore, iar intervalul orar va fi stabilit cu participanții la curs, acoperind în general parțial timpul de lucru;
  • Trainerii au experiență relevantă și sunt specialiști pe domeniile pe care le abordează;
  • Cursurile se adresează atât angajaților din segmentul de management la toate nivelurile, dar și din segmentul operațional,
  • Cursurile se vor finaliza cu certificate emise de firma de formare profesională acreditată.

 Avem în vedere creșterea nivelului de competențe digitale pentru 350 de angajați din IMM-uri din toată țara – mai puțin Regiunea de dezvoltare București- Ilfov – și sprijinirea a minim 35 întreprinderi pentru includerea angajaților în acest proiect. 

Pe lângă formarea personalului prin cursurile DigiConstruct urmărim și dezvoltarea de capacități proprii de formare la nivelul a minim 10 IMM-uri, care vor primi sprijin în organizarea de programe de învățare la locul de muncă în domeniul alfabetizării digitale și tehnologiei informației si comunicațiilor.

 

Dacă suneți antreprenor sau angajat în construcții (execuție, proiectare, producție) vă invităm să nu lăsați acestă oportunitate să treacă fără să beneficiați de ea! Angajatorii își vor respecta obligațiile stabilite de legiuitor în ceea ce privește formarea profesională, fără impact financiar la nivelul companiei, obținând un avantaj față de competitorii din piață, iar angajații își vor dezvolta noi competențe sau se vor perfecționa, făcând pași importanți în propria dezvoltare profesională.

 

Irina Forgo

Director FPSC

Expert Comunicare și promovare