Pentru cine este programul?

 

Persoane fizice

Persoană angajată

CAEN in SNC și SNCDI

desfășoară activitatea într-unul din domeniile specificate în SNC și SNCDI, în una din regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);

Domiciliu în România

*cu excepția celor din Ilfov și București

Persoane juridice

Informații privind METODOLOGIE DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A GRUP ȚINTĂ

La activitățile de formare profesională a competențelor digitale pot participa persoanele care îndeplinesc concomitent toate condițiile următoare:

  1. sunt angajate și își desfășoară activitatea într-unul din domeniile specificate în SNC și SNCDI  (a se consulta lista codurilor CAEN aici)
  2. locul de muncă se află în una din regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);
  3. nu au mai participat la un curs cu aceeași tematică, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 - Educație și competențe.