ADRIANA IFTIME

Manager de Proiect

IRINA FORGO

Expert comunicare și promovare

IULIANA MIU

Coordonator recrutare si monitorizare

CĂTĂLIN RENGHEA

Coordonator formare

MĂDĂLINA IOANA PENA

Expert recrutare și selecție companii

GABRIELA CARPOV

Expert recrutare și selecție angajați

PETRU DANIEL CONSTANTINESCU

Expert organizare formare si certificare

Despre Parteneri

 

Federația Patronatelor Societăților din Construcții

Phone: 0753 039 138
Email: office@federatiaconstructorilor.ro
Site: FPSC


FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC) este o organizație patronală fără scop lucrativ, neguvernamentală și apolitică, înființată conform Legii patronatelor nr 356/ 2001. FPSC are ca scop asigurarea reprezentării unitare a societăților din construcții, susținerea și apărarea intereselor economice, juridice si sociale ale membrilor săi în relație cu terți, îmbunătățirea cadrului legislativ aplicabil, realizarea de schimburi de informații și experiență, întărirea relațiilor cu organizații profesionale naționale și internaționale, promovarea concurenței loiale, a imaginii constructorilor și rolului lor în societate.

Factory_horizontal-2048x395

FACTORY 4.0 (Best Smart Digital)

Phone: 0740 339 467
Email: contact@factory40.ro
Site: FACTORY 4.0


Inițiativa națională FACTORY 4.0 se poziționează ca un catalizator pe piața românească de formare și consultanță în domeniul transformării digitale. Am dezvoltat programe inovative de instruire care includ cele mai noi concepte și tehnologii în cadrul unui ecositem care unifică zona de formare, consultanță și implementare a soluțiilor prin parteneriate strategice cu furnizori recunoscuți de tehnologie.