ADRIANA IFTIME

Manager de Proiect

IRINA FORGO

Expert comunicare și promovare

IULIANA MIU

Coordonator recrutare si monitorizare

MĂDĂLINA IOANA PENA

Expert recrutare și selecție companii

GABRIELA CARPOV

Expert recrutare și selecție angajați

Despre Parteneri

 

Federația Patronatelor Societăților din Construcții

Telefon: 0753 039 138
E-mail: office@federatiaconstructorilor.ro
Site: FPSC


FEDERAȚIA PATRONATELOR SOCIETĂȚILOR DIN CONSTRUCȚII (FPSC) este o organizație patronală fără scop lucrativ, neguvernamentală și apolitică, înființată conform Legii patronatelor nr 356/ 2001. FPSC are ca scop asigurarea reprezentării unitare a societăților din construcții, susținerea și apărarea intereselor economice, juridice si sociale ale membrilor săi în relație cu terți, îmbunătățirea cadrului legislativ aplicabil, realizarea de schimburi de informații și experiență, întărirea relațiilor cu organizații profesionale naționale și internaționale, promovarea concurenței loiale, a imaginii constructorilor și rolului lor în societate.