Formular Înscriere

 

Proiectul DigiConstruct are ca grup ținta:

  • angajați din construcții în IMM-uri
  • companii din construcții – IMM-uri

 

Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

  1. au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
  2. realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans;

Pentru a fi eligibile firmele trebuie să fie identificate prin SNC / SNCDI  ca fiind dintr-un sector prioritar și cu potențial de creștere, reprezentat de potențialul de internaționalizare a produselor și serviciilor oferite de companiile românesti care operează în domeniu. În principal este vorba de codurile CAEN pentru construcții (diviziunile 41, 42, 43 intergal), fabricarea materialelor de construcții (clasele 2229, 2311-2314, 2319. 2320, 2331, 2332. 2341-2344, 2349, 2351, 2352, 2361-2365, 2369, 2370, 2391, 2399) sau din domeniul proiectării și arhitecturii ( clasele 7111, 7112).

Pentru a consulta întreaga listă de coduri CAEN eligibile, vă rugam apăsați AICI.

Pentru cine este programul?

 

Persoane fizice

Persoană angajată

CAEN in SNC și SNCDI

Compania desfășoară activitatea într-unul din domeniile specificate în SNC și SNCDI, în una din regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);

Domiciliu în România

*cu excepția celor din Ilfov și București

Persoane juridice

Categoria IMM

(numărul de salariați < 250, cifra de afaceri anuală < 50 mil €, bilanțul contabil total anual < 43 mil €)

CAEN in SNC și SNCDI

desfășoară activitatea într-unul din domeniile specificate în SNC și SNCDI, în una din regiunile mai puțin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia);

Nu au beneficiat

nu au mai beneficiat de un serviciu similar, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 - Educație și competențe.

Ce cursuri poți urma

In functie de nevoile identificate, se vor realiza următoarele programe de instruire

 

Cybersecurity pentru angajați

Aprox 10 grupe de Cybersecurity pentru angajati:

Protecția datelor cu caracter personal

Aprox 5 grupe de Protectia datelor cu caracter personal pentru angajati;

Building information modeling - Curs de bază

Aprox 5 grupe de Building information modeling (Modelarea informaţiilor despre clădiri) – curs de bază

Managementul schimbării

Aprox 2 grupe de Managementul schimbarii - Cunostinte si abilitati necesare in vederea sustinerii unei tranzactii eficiente de la o situatie actuala la o situatie ulterioara si dezvolta competentele manageriale si de leadership folosind instrumente digitale;

Comunicare în mediul digital

Aprox 5 grupe de Comunicare in mediul digital - Comunicare si lucrul in echipa pe platforme digitale;

Retele inteligente de distributie si orase inteligente

Aprox 2 grupe de Retele inteligente de distributie si orase inteligente - Dobandirea cunostintelor necesare pentru implementarea tehnicilor de control (managament) prin comunicatie bidirectionala intre elementele retelei;

Building information modeling - Curs Avansat

Aprox 2 grupe de Building information modeling (Modelarea informaţiilor despre clădiri) – curs avansat

Lucrul de acasă pe platforme digitale

Aprox 5 grupe de Lucrul de acasa pe platforme digitale;

Social Media pentru afaceri

Aprox 5 grupe de Social Media pentru afaceri - Folosirea social media in mod eficient in interactiunea cu clientii si angajatii;

Business Intelligence

Aprox 2 grupe de Business Intelligence - Strategii si tehnologii utilizate de intreprinderi pentru analiza datelor si informatiilor despre afaceri prin instrumente digitale;