Informații privind Codurile CAEN conform SNC și SNCDI

Strategia Naţională pentru Competitivitate (SNC) reprezintă un document strategic al Ministerului Economiei, elaborat prin consultări atât cu mediul privat, cât şi cu ministerele de linie (în special cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice), pentru corelarea intervenţiilor dedicate competitivităţii, având în vedere domeniile naţionale de excelenţă, inclusiv din perspectiva dimensiunii teritoriale şi a dezvoltării rurale.

Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare 2014  2020 (SNCDI)  a fost elaborată pe baza viziunii conform căreia  în anul 2020, România va deveni competitivă la nivel regional şi global, prin inovare alimentată de cercetare-dezvoltare, generând astfel bunăstare pentru cetăţeni săi. La rândul ei, competitivitatea se axează pe un sistem de inovare în care cercetarea-dezvoltarea susţine avansul pe lanţurile globale de valoare adăugată