ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE DERULARE CAMPANIE DE PROMOVARE

 ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII DE DERULARE CAMPANIE DE PROMOVARE

Pentru realizarea obiectivului general al proiectului este necesară derularea unei campanii de informare si conștientizare cu privire la proiect, la programul de formare de comptenețe digitale, precum și cu privire la metodologia de selecție a grupului țintă și ulterior a cursurilor ce vor fi disponibile pentru angajați, precum și a sprijiului acrodat pentru dezvoltarea de capacități proprii de formare pentru firmele din construcții. Campania se va derula în toate regiunile de dezvoltare – mai puțin zona București-Ilfov – pe canale de comunicare online și prin apariții în social media, dar și prin evenimente fizice / în format mixt.

Pentru această activitate este necesară achiziționarea unui serviciu de specialitate de la un operator economic cu experiență relevantă în domeniu.

Principalele activități care fac parte din campania de promovare în cadrul proiectului Digiconstruct – Competențe digitale pentru industria construcțiilor – cod SMIS 143383, proiect cofinanțat de  Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020” sunt următoarele:

  1. Elaborarea unei strategii de comunicare care să asigure atingerea indicatorilor propuși
  2. Producția și difuzarea unui spot radio (50 difuzări) pentru promovarea oportunităților de formare și atragerea angajatilor din IMM-uri
  3. Derularea unei campanii de PR pentru pentru angajati din IMM-uri și atragerea grupului țintă
  4. 14 advertoriale și articole in presa scrisă
  5. 1 campanie de promovare în social media pentru atragerea angajatilor IMM-urilor

 

Atașăm Cererea de ofertă și vă invităm să solicitați Specificațiile tehnice și modelul de contract, sau să solicitați orice detalii la adresele din documentul de mai jos, în măsura în care anunțul este de interes pentru dvs”